TA7OM – Amateur Radio

Contest Nedir, Nasıl Yapılır?

Contest” kelimesi ingilizce bir kelime olup Türkçesi “yarışmademektir.

Amatör Telsizcilik “Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir.” Bu nedenler Amatör Telsizciler sistemlerini ve yeteneklerini sınayabilecekleri yarışma organizasyonları düzenlerler. Böylelikle daha iyiyi yapabilmek için çaba sarf ederler.

Tanımlamak gerekirse; Amatör telsizcilerin kendi aralarında yaptıkları, şartları daha önceden ilan edilmiş,  amaç en yüksek puanı almak için yaptıkları QSO etkinliklerine Contest (Hamradio Contest) diyebiliriz.

Contest’lerde puan alma şekilleri tanımında da belirttiğim üzere hazırlanış şartlarına göre değişebilir.

Başlıca çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;(Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür, bazı yarışmalarda değişik puanlama şekli de vardır.)

1- QSO Sayısına göre puan alma,

2- Mesafeye göre puan alma.

3- Aktardığı mesaj sayısına göre puan alma

4- Locator sayısına göre puan alma(Genellikle VHF yarışmalarında kullanılır)

5- Görüşülen Ülke/Bölge sayısına göre puan alma

Yukarıda belirtilen başlıkları daha da farklılaştırabilir iz. Buradaki amaç ilan edilen kurallara göre en yüksek puana ulaşmaktır. Tabii ki sonuç kategorilerinde Dünya, Kıta ve Ülke dallarında başarı sıralamaları da yapılabilir.

Contest’lere Tek veya Çok Operatör dallarında katılınabilir. Her birinin yarışma şartları farklı olabilir. Mutlak suretle hani kategoride katılıyorsanız Contest kurallarını iyi anlamanız ve stretejinizi ona göre belirlemeniz gerekmektedir.

Contest’lere katılmak istiyorsunuz ama cesaretli değilsiniz?

Bu herkesin bu tür yarışmalara katılmadan önceki durumudur. Ancak Belli bir süre aşağıda belirtmeye çalıştığım hususlarda kendinizi yetiştirirseniz belli bir süre sonra sizler için olağan birşey olduğunu göreceksiniz. Birkaç husus tarafımca çok önemlidir;

Contest esnasında nelere dikkat etmeli?

Katıldığım sayısız Contest’lerden biri olan (2013 Tek operatör 10m bandı)CQ WW DX Contest Videosu. Dakikada 8-9 QSO.

Contest’lere katılmanız halinde aşağıda gördüğünüz gibi derecenizin belirtildiği bir sertifika verilir.

CQ WW DX Contest 2013 Tek Operatör Tek band(10m )

 

Exit mobile version