Amatör Radyo Nedir?

Amatör Telsizcilik Nedir?

  “Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir.”  

(ITU (Uluslararası haberleşme birliği) radyo yönetmeliği)

RADYO AMATÖRÜ KİMDİR? 
” Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler” 
(7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)

RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR? 
– Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir. 
– Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır. 
– Telsiz istasyonu kurar. 
– Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır. 
– Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar. 
– Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar. 
– Herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara  katılır.

DÜNYADA RADYO AMATÖRLÜĞÜ 
– 1901 yılında Marconi’ nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır. 
– 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar.  
– Şu anda dünyada dört milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır 
– Yarısına yakını Japonya ve Amerika Birleşik Devletlerindedir, 
– Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore’de serbest değil, 
– Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır.  
– ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir.  
– IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLÜĞÜ 
– Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.) 
– 1962 yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti  (TRAC) kurulur. 
– 3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden  ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur. 
-2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır.  
– Yılda iki defa olmak üzere  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından Amatör Telsizcilik sınavı yapılmaktadır.